Over ons

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Over ons

SkillszKitchen is een sociale onderneming  waar eten, ontmoeten & ontwikkelen centraal staat. Het bijzondere aan dit restaurant is dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hier sociale- en arbeidsvaardigheden (skillsz) ontwikkelen. De werkervaring die zij hier opdoen met het koken, bedienen of de facilitaire werkzaamheden dienen als opstap naar een duurzame baan. Tegelijk heeft het restaurant de functie van een ‘Huiskamer van de Wijk’’ een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten.

SkillszKitchen is in 2020 opgericht door Sherandel Rosa, tevens oprichter van jeugdhulporganisatie Stichting Urban Skillsz, met als doel jongeren die weinig uitdaging beleven in het leren vanuit boeken de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen door in de praktijk werkervaring op te doen. Naast het 'werken' volgen de jongeren trainingen en cursussen. Denk hierbij aan:

 • Loopbaanorientatie- en begeleiding
 • Training sociale vaardigheden
 • Training arbeidsvaardigheden
 • Training solliciteren
 • Training moreel redeneren
 • Training omgaan met geld
 • Cursus AED en levensreddend handelen (landelijk erkend certificaat)
 • Cursus Gastheerschap/Hospitality
 • Cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken (landelijk erkend certificaat)
 • Cursus HACCP (landelijk erkend certificaat)
 • Cursus Sociale Hygiëne (landelijk erkend certificaat)

Missie
Onze missie is om doelgroepen die doorgaans weinig interactie met elkaar hebben, door slimme combinaties en interventies, bij elkaar te brengen zodat zij op sociaal vlak vooruitgang boeken.
 
SkillszKitchen beoogt de volgende doelen/resultaten te bereiken:
 • Ouderen nuttigen dicht bij huis, samen met buren, een betaalbare en voedzame maaltijd.
 • Buurtbewoners ontmoeten elkaar en nemen deel aan activiteiten zodat zij vitaal blijven en de kans om in een isolement terecht te komen kleiner wordt.
 • Jongeren ontwikkelen zowel sociale- als arbeidsvaardigheden zodat zij duurzaam uit kunnen stromen naar werk. Zij worden zelfredzamer en hun loonwaarde stijgt.
 • Zakelijke gasten die gebruik maken van de vergader en lunch/diner faciliteiten blijven dicht bij de maatschappij staan en zorgen door het gebruik van de faciliteiten voor voldoende werkzaamheden waar jongeren werkervaring mee opdoen.