Over ons

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Over ons

Bij SkillszKitchen staat eten, ontmoeten & ontwikkelen centraal. Jongeren die zijn uitgevallen uit het onderwijssysteem (thuiszitters) doen hier sociale- en arbeidsvaardigheden op. De ervaring die zij hier opdoen met het koken, bedienen of de facilitaire werkzaamheden dienen als opstap terug naar school of een begeleide werkplek. Tegelijk heeft SkillszKitchen de functie van een 'Buurthuiskamer’ een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van wekelijkse wijkmaaltijden.
 

De doelgroep

Bij SkillszKitchen staat eten, ontmoeten & ontwikkelen centraal. Jongeren die zijn uitgevallen uit het onderwijssysteem (thuiszitters) doen hier sociale- en arbeidsvaardigheden op. De ervaring die zij hier opdoen met het koken, bedienen of de facilitaire werkzaamheden dienen als opstap terug naar school of een begeleide werkplek. Tegelijk heeft SkillszKitchen de functie van een 'Buurthuiskamer’ een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van wekelijkse wijkmaaltijden.

Thuiszitters
Zodra duidelijk is dat jongeren niet kunnen aarden in een schoolsysteem worden de kansen op een succesvolle loopbaan verkleind. Een mislukte schoolloopbaan versterkt de gevoelens van onbekwaamheid en onzekerdheid van jongeren. Jongeren die zijn uitgevallen uit het onderwijssysteem (thuiszitters) doen bij SkillszKitchen sociale- en arbeidsvaardigheden op. Maar ook deze jongeren hebben talenten en bezitten de potentie om waardevolle studenten of werknemers te zijn. De praktijkervaring die zij hier opdoen met het koken, bedienen of de facilitaire werkzaamheden dienen als opstap terug naar school, een vervolgtraject of een begeleide werkplek. De waarde die bouwen zij zelf op door werkervaring op te doen en het behalen van begeerde certificaten. Hierin krijgen zij de nodige begeleiding en ondersteuning van onze leermeesters (vakmensen) en jeugdhulpverleners.

Er vinden groepstrainingen plaats zoals arbeidsvaardigheden, sociale vaardigheden, solliciteren en omgaan met geld. Hiernaast krijgen jongeren ook individuele coachingsgesprekken bijvoorbeeld tijdens loopbaan oriëntatie en begeleiding. Het traject is zo ingericht dat jongeren praktijkgericht leren op eigen niveau en tempo. Door middel van de genoemde begeleiding maken wij jongeren startklaar (werkfit) voor de arbeidsmarkt of een vervolgtraject. Ook kan het traject ingezet worden voor jongeren als overbruggingsperiode tot er elders plek is voor de jongere.
 

Geschiedenis van SkillszKitchen

Op 6 november 2019 opende wij SkillszKitchen in wooncomplex de IJsselburgh in Rotterdam Beverwaard, met als doel jongeren een mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen. Vier jaar lang hebben wij ontzettend veel geleerd over wat wel werkt en wat niet werkt. Een aantal conclussies zijn dat een volledige horecaexpoitatie runnen, vanuit een niet-commerciële locatie, waar ouderen én bijzondere doelgroepen wonen, niet de ideale combinatie is. Ook hebben wij geleerd welke meerwaarde het heeft om jongeren met volwassenen samen te laten werken; dit een positief invloed heeft op hun gedrag.

Op zondag 16 okotber 2023 sloten wij de deuren in wooncomplex de IJsselburgh om vanuit een nieuwe formule verder te gaan. Ook binnen deze nieuwe formule blijven de uitgangspunten eten, ontmoeten en ontwikkelen centraal staan. 

 

SkillszKitchen Delfshaven

Ontmoeting tijdens wijkmaaltijden
De onmoetingsunctie zal ingericht worden met 2x per week een wijkmaaltijd voor € 2,- per persoon. Dit zorgt ervoor dat meerdere mensen gelijktijdig bij elkaar komen. Hiermee proberen wij eenzaamheid onder bewoners te verminderen en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Tevens draagt dit bij aan het verminderen van stress bij mensen die leven in armoede. De wijkmaaltijden zullen plaatsvinden op de dinsdag en donderdag van 16.30-17.30 uur. Er is dagleijks plek voor 24 personen. Reserveren kan via het telefoonnummer 010 - 30 70 222.

Ontwikkeling met praktijkervaring en certificaten
De ontwikkelfunctie voor de deelenemers (jongeren) zal ingereicht worden door een ander programma. Naast het praktijkgedeelte met de wijkmaaltijden zal er meer ruimte zijn voor Nederlands, rekenen, sociale vaardigheden, het behalen van certificaten, facilitaire werkzaamheden en groenonderhoudt. Verder zullen er werkervaringsplaatsen geboden worden aan volwassen deelnemers.